Laevad

Kaljas “Hoppet” Spithamist

Kaljas “Hoppet” Spithamist
“Hoppet” on ehitatud Spithami külas Eesti loodetipul 1925-26. a. Kahemastiline kaubalaev registreeriti 1926. aastal Haapsalus ja novembris 1927 purjetas ta esimese kartulilastiga Stockholmi vanalinna Kornhamnstorgi turule.

Hetkel on muuseumis HOPPETI erinevad detailid - vanad kniid, kimmikarner, tekkveeger, rooliratas ja hulk fotosid.

Mõõdud:

pikkus- 20,0 m

laius- 6,10 m

süvis-2,3 m

brutotonnaaz-58 t.

Laevameister: Mattias Schönberg, Spithami külast, Nibondase talust.

1928. a. müüdi “Hoppet” Soome. Järgnevatel aastatel olid kodusadamateks:

1928-1947- Porvoo, Vålax

1947-1953- Hiitis, Rosala

1953-1965- Bertbyvik, Saltvik Ahvenamaal. 

1965. a. müüdi ta Stockholmi lõbusõidulaevaks ning lõpetas seega oma kaubaveod.Praeguse seisuga on tema kodusadam endiselt Stockholmis. Purjelaev “Hoppet” on suurepärane oma tüübi esindaja. Rootsi Mereajaloo Muuseumide nõukogu andis 15. nov. 2002 kaljasele kultuuriväärtuse staatuse ( K-märkning). 

1982. a. alustati laeva põhjalikku renoveerimist, mis pole veel kaugeltki lõppenud.

2003 aasta suvel asutati Gotlandi Donnergümnaasiumi, Rannarootsi Muuseumi ja Rootsi Rahvaülikool Eestis ja Soomes, eestvedamisel Sihtasutus “Hoppet” Spithamist, mille eesmärk on kaljas põhjalikult renoveerida ja õppe- ja muuseumilaevana kasutusele võtta.

2003. aasta oktoobris alustati Beckholmeni kuivdokis, Stockholmis põhjalike renoveerimistöödega. Väljavahetamist nõuavad paljud pehkinud kaared kesklaevast ahtrini. Kaarte vahetamisel ilmnes, et ka kogu veepealse osa plangutus on vaja uuendada. See töö jääb aga järgmisesse dokiperioodi ( sügis 2004-kevad 2005) ja kui remondi rahastamine sujub tõrgeteta, siis 2006 aastal võib Hoppetit näha purjetamas rootsi, soome ja eesti koolinoortega Läänemerel.

Teine dokiperiood-okt. 2004-apr.2005

Tööd jätkati sealt kus ta pooleli jäi. Vahetati kaared ja reelingutitsid tüürpoordis, kesklaevast kuni vöörini ja käimas on kibe töö tekkveegrite paigaldamisega.

Kevad - sügis 2005

Hoppet võetakse dokist välja kaldale. Tehakse suuri pingutusi et ta sügiseks merekindel oleks ja kannataks pukseerimist Stockholmist Lovisasse.

2005-2007

Soomes loodi "Rahavaülikool Hoppeti garantiiühing" kelle eestvõttel transporditi kaljas Stockholmist Soome, Lovisasse 2005 a. detsembris. See ühing on praegu suurosanik ettevõttes "Rederi Ab Hoppet"

Kaljas on lähedalt seotud soomerootslaste haridusasutustega ja praegune ennistustöö toimub koostöös Kuggomi kooliga, kus paadiehituse erialal on võimalik osa võtta laevarenoveerimise kursusest. Laevaehitus praktikat juhendab õpetaja Calle Andersson.

Vastutav laevapuusepp on Suurelt Tütarsaarelt pärit Lasse Kiiski, kes on eelnevaltki suuri laevu ehitanud. Viimane neist, Österstjernan veesati Lovisas 2006 a

"Rahavaülikool Hoppeti garantiiühing" on enamusosanik ettevõttes "Rederi Ab Hoppet", kes on kaljase juriidiline omanik. Koos ühingu juhatusega juhib kogu renoveerimist Sten Westerholm.

Suvel 2010

Toimus Hoppeti veeskamine Valkomi sadamas ja seejärel pukseeriti ta Isnäsi sadamasse kus jätkus sisustuse ehitamine.

Sügis 2011

Puulaevaselts Vikan on saanud suurt vastutust nõudva ülesande toimetada Hoppet koju Eestisse ja jätkata laeva ennistamistöödega.

Kevad 2012

Pärast talvitumist Haapsalus saab Hoppet omale uue taglase Ahvenamaal, Mariehamnis ja arvatavasti on laev uuesti koduvetes juuni lõpul.